Oferta

W ramach czesnego w naszych przedszkolach oferujemy m.in.:

  • Codziennie oprócz zajęć programowych ( przedszkole) -zajęcia dodatkowe min:
  • Zabawę z plastyką (arteterapię, różne techniki malarskie)
  • Język angielski (2 razy w tygodniu )
  • Rytmikę – zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów ( 2 razy w tyg)
  • Raz w miesiącu występ teatralny i koncert muzyczny
  •  zajęcia zabawowo-sprawnościowe ( raz w tygodniu)
  • Logorytmikę ( raz w tygodniu ) Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową
  • Karate ( zajęcia z elementów karate) raz w tygodniu
  • Spotkania i wizyty ciekawych ludzi różnych zawodów (strażak, policjant, lekarz, górnik, sportowcy)
  • Dziecięce Laboratorium (zajęcia fizyczno-chemiczne)
  • W czesnym zawarte są wszelkie materiały plastyczne, techniczne itp.
  • Państwo nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z zajęciami dla dzieci
  • Codziennie grupy starsze myją ząbki
  • Codziennie korzystamy z placów zabaw ( w miarę pogody)
  • Codzienna relacja fotograficzna z zajęć na naszym FanPage na portalu Facebook

W ramach czesnego w naszych żłobkach oferujemy m.in.:

Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych min:

   • Zabawę z plastyką ( różne techniki malarskie,plastyczne itp)
   • Język angielski (2 razy w tygodniu)
   • Rytmikę – zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów ( codziennie )
   • Raz w miesiącu koncert muzyczny lub występ teatralny
   • Logorytmikę – Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową
   • Karate (elementy karate prowadzi p.Alicja Karwot Sikora) – w grupie starszej
   • Spotkania z ciekawymi ludżmi ( sportowcy,ciekawe zawody itp )
   • Rodzic nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów oprócz czesnego ( materiały plastyczne , techniczne itp)
   • Wszystkie nasze żłobki są regularnie ozonowane i dezynfekowane.
   • Ozonowanie pomieszczeń sterylizuje i dezynfekuje atmosferę w nich panującą. Ozonowanie pozwala na usunięcie z powietrza i przedmiotów znajdujących się wewnątrz pomieszczenia, groźnych dla zdrowia bakterii, wirusów, zarodników grzybów, pleśni czy alergenów takich jak roztocza. Wpływa to na mniejszą zachorowalność w naszych placówkach
   • Codziennie grupy starsze żłobkowe wychodzą na plac zabaw lub spacery ( w zależności od pogody)
   • Codzienna relacja fotograficzna z zajęć na naszym FanPage na portalu Facebook
Plan Dnia:
6.30 – 8.30
Przybycie dzieci, zabawy dowolne
8.30 – 9.00
Śniadanie
9.00 – 10.30
Zajęcia programowe
10.30 – 11.00
Drugie śniadanie, mycie ząbków
11.00 – 12.20
Zajęcia dodatkowe / spacer/ wyjście na plac zabaw
12.30 – 13.00
Obiadek
13.00 – 14.30
Zajęcia relaksacyjne, wyciszanie, czytanie bajek, leżakowanie (nieobowiązkowe)
14.30 – 16.00
Podwieczorek. Zajęcia tematyczne / wyjście na plac zabaw( w przypadku sprzyjającej aury)
16.00 – 17.30
Zabawy/ zajęcia ogólnorozwojowe, rozchodzenie się dzieci do domów

 

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN

Roczne wychowanie przedszkolne  – Informacja dla rodziców dzieci 5-letnich

Zgodnie z art.1 pkt.15 lit.b ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56 ,poz.458-z poźn.zm.)

“Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek w którym mowa powyżej, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

Zapisy do żłobka i przedszkola  trwają cały rok w miarę dostępności miejsc.

Menu